KỲ CO GATEWAY

  • Chủ đầu tư: Công Ty CP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt
  • Đơn vị phân phối chính thức: Công ty Cổ phần DKRA Đà Nẵng
  • Quy mô: 45,9 hecta
  • Vốn đầu tư: 10.683 tỷ đồng
  • Số lượng sản phẩm: 2.406 lô
  • Tiến độ triển khai: Quý 3/2019 – quý 2/2024
  • Tiến độ xây dựng chung cư: Quý 3/2020 – quý 2/2024
  • Tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung và xã hội: Quý 3/2019 – quý 2/2020
  • Pháp lý: Hoàn chỉnh, quy hoạch 1/500, sổ đỏ từng nền